top of page

Privacy Statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft VIRIDIS business advisory (verder “VIRIDIS”) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.


Cookies

VIRIDIS registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan VIRIDIS de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.
De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maakt VIRIDIS gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Toepassingen

VIRIDIS gebruikt uw gegevens:
•    Om gericht aanbiedingen te kunnen doen, en daarmee ook te voorkomen dat u wordt voorzien van informatie waar u géén behoefte aan heeft.
•    Om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, waarbij u zich eenvoudig kunt afmelden.
•    Om te factureren.

Verkoop

De gegevens die VIRIDIS tot haar beschikking heeft, zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden. Leveranciers die producten en/of diensten verzorgen, respecteren eveneens deze privacyverklaring.

 

Rechten

U heeft het recht:
•    Op inzage van de gegevens die VIRIDIS van u heeft en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
•    Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
•    Een klacht in te dienen via info@viridis-business-advisory.nl

Vragen

Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u zich altijd wenden tot:

VIRIDIS business advisory
Hofstede 7
2821 VX STOLWIJK
+31 6 49 72 91 91
info@viridis-business-advisory.nl


* VIRIDIS is genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Vanuit het oogpunt van veiligheid is zij ook genoodzaakt om back-ups te maken. VIRIDIS controleert deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.
 

bottom of page