Ambities

warm | werelds | waardevol

Met VIRIDIS business advisory wil ik organisaties helpen bij het scherpstellen van hun ambities en het concretiseren van hun plannen. Daarbij kijk ik naar zakelijke drijfveren, extenre belangen en maatschappelijke ontwikkelingen. Mijn aanpak is ongecompliceerd en effectief op basis van meervoudige waarde creatie.

Kate Raworth (2017) beschreef het al in haar theorie van de donut economie. We hebben met een sociale ondergrens te maken in de wereld waar we niet doorheen willen zakken: armoede, honger, dakloosheid en toegang tot medische zorg bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we een ecologische bovengrens die we niet kunnen doorbreken: beperkte natuurlijke hulpbronnen, opwarming van de aarde en voedselvoorraden.

Een onderneming kan (nee, moet zich misschien wel) altijd blijven ontwikkelen, maar volgens mij kan dat alleen met een duidelijke erkenning van de eerder benoemde onder- en bovengrenzen in deze wereld. 

Het komt er dus op aan. Willen we naast economische waarden ook sociale en ecologische waarden meewegen in een vorm van “eco-efficiency”? Walther Stahel (1982) noemt dit fenomeen ook wel meervoudige waarde creatie. Het klassieke transactiemodel, waarbij de organisatie eenzijdig de regie voert, gaat op z’n kop. Bedrijven als partner van overheid, NGO’s, burgers en verenigingen om gezamenlijk verder te komen. VIRIDIS business advisory ziet met haar advies en assistentie kansen!

Neem eens contact met mij op. Soms ziet iemand van buitenaf scherper waar een organisatie al in uitblinkt en waar nog kansen liggen.